Analiză matematică - prof. Emerit. Octavian Stănășilă

Analiza matematică constituie o componentă esențială a culturii științifice a oricărui cercetător al naturii pentru că, alături de rostul informațional, ea dezvoltă abilități de calcul (fiecare teoremă principală fiind legată de evaluări numerice), disciplinează gândirea, canalizează intuiția, oferind...

Chimie organică - Costin D. Nenițescu

„Colaborarea dintre ştiinţă şi tehnică ne apare în prezent atât de firească, încât prea uşor uităm că ea este de dată recentă. Efectul binefăcător al acestei colaborări este atât de evident, că nu putem concepe că ea ar putea înceta vreodată. Ca şi în multe alte domenii ale gândirii şi creaţiei colective omeneşti, înclinăm a crede că starea de astăzi este normală, eternă şi imuabilă.”

Fizică pentru Nepoți - Liviu Jalbă, Dumitru Stanomir, Octavian Stănășilă

Această carte este axată pe descrierea tipurilor principale de fenomene, aşa cum s-a încetăţenit în învăţământul preuniversitar. În gimnaziu, Fizica a fost prezentată mai mult descriptiv, utilizând mai puţin Matematica; în liceu...

Vectori, Tensori, Câmpuri - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă

Vectorii și tensorii sunt concepte și instrumente intelectuale, importante prin ele însele (ca fapt de cultură) și mai ales pentru aplicațiile lor în Mecanică, Electromagnetism, Teoria relativității și în alte domenii ale Fizicii și Ingineriei. Autorii au ales definițiile cele mai lucrative, acoperite de comentarii, exemple/contraexemple sugestive...

Zăcăminte Intelectuale - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă

Această carte cuprinde brevetele de invenție acordate ca unic autor sau ca autor principal, profesorului dr.ing. Corneliu-Virgil Stănășilă, în perioada anilor 1970-2010. Brevetele sunt prezentate în forma lor tipărită, în original, fără vreo modificare sau intervenție exterioară. Brevetele au fost grupate în 4 categorii...

Intensificarea schimbului de căldură - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă

Termodinamica este știința interacțiilor din natură legate de temperaturi, presiuni, volume, energii interne și disponibilități de a efectua lucru mecanic. Fenomenele termice (căldura și frigul) au început să fie înțelese, iar nu doar contemplate, după 1800, odată cu înțelegerea structurii discret–moleculare a materiei...

Paradisul Fourier - Liviu Jalbă, Constantin Mănoiu, Octavian Stănășilă

Descrierea matematică a semnalelor și studiul lor sistematic utilizează toate obiectele menționate – numere, funcții, funcționale, operatori – și încă multe altele. Același lucru este valabil pentru evoluția oricărui domeniu al Fizicii sau Ingineriei teoretice, dar „paradisul Fourier”, cu cele trei compartimente – seriile Fourier, transformarea Fourier și aplicațiile numeroase, a depășit orice imaginație. Totul a început cu studiul propagării căldurii, realizat de Fourier în jurul anului 1800, prin stabilirea ecuației evoluției căldurii într-un conductor. El a reușit să determine distribuția în timp a temperaturii într-un conductor cilindric ale cărui capete se aflau la o temperatură constantă, iar suprafața laterală la o altă temperatură. Soluția finală era cea de echilibru (în care temperatura era aceeași în toate punctele conductorului). Fourier a scris o monografie amplă în care dădea o soluție la această problemă concretă, elaborând „en passant” un studiu al seriilor trigonometrice care îi poartă numele. Mai mult, Fourier a obținut o soluție și pentru studiul oscilațiilor corzilor vibrante, diferită de soluția lui d'Alembert, prin care descria „înțelegerea științifică a muzicii”. Cartea lui Fourier a zăcut la editură timp de peste 10 ani, negăsind un referent priceput sau măcar neinvidios.

Sfera incertitudinii - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă

Cartea de față pornește de la observații simple, larg accesibile, din viața noastră reală, încercând o abordare a unui domeniu contraintuitiv, fără a cădea în prețiozitate. Autorii au convingerea că „briciul lui Occam” va rade excesele de exprimare sau considerațiile superflue...

Matematică elementară integrată - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Caiete de cuantică pentru entuziaști - Liviu Jalbă

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.